Dennne siden benytter JavaScript for å vise sitt innhold.

For å få best utbytte av dette besøket på systek.no burde du aktivere JavaScript i nettleserens innstillinger før du kan gå videre

Logo Systek

Systek

Bærekraft

Introduksjon

Som arbeidsplass ønsker vi å ta aktive grep for å bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn. Fokusområdene nedenfor skal bidra til å gi oss retning i arbeidet fremover.

1. Miljø og klima

Vi jobber for å redusere klimagassutslipp og påvirkning på det ytre miljøet, og ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2018. Dette er et anerkjent verktøy som hjelper oss aktivt å bidra til en bærekraftig fremtid. Ved å være Miljøfyrtårn forplikter vi å ta miljøhensyn i vurderinger og avgjørelser, blant annet når det gjelder valg av leverandører, innkjøp av utstyr og mat, transport, energiforbruk, avfallshåndtering m.m.

Noen av tiltakene vi jobber med er å redusere klimagassutslipp ved å reise mindre med fly på firmareiser og konferanser.Vi har et bevisst forhold til forbruk og tenker alltid gjenbruk fremfor å kjøpe nytt. Gi-bort produkter til konferanser og lignende skal reduseres betraktelig og vi skal kun bruke leverandører som tilbyr bærekraftige produkter.

Hvert år donerer vi penger til en veldedig organisasjon fremfor å kjøpe julegaver til de ansatte.

Årlig klima- og miljørapport 2023

Årlig klima- og miljørapport_2023.pdf

2. Likestilling og diskriminering

Det er underliggende i våre verdier og i ledelsen i selskapet at det ikke skal foregå noen form for diskriminering, og vi skal sikre likestilling. Dette er et samarbeid mellom administrasjon, ledelse, gruppeledere og tillitsvalgte fra AMU.

Vi har startet arbeidet med å jobbe etter anbefalt arbeidsmetode fra bufdir.no Undersøkelsen vil være med på alle AMU-møter gjennom året, med representanter fra ledergruppen i tillegg. Vi har sett på følgende områder:

 • Rekruttering
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • Tilrettelegging og mulighet for å kombinere arbeid og familieliv
 • Arbeid mot trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

Les hele redegjørelsen for arbeidet med aktivitetsplikten (likestilling)

Aktivitets- og redegjørelsesplikt.pdf

3. Arbeidsforhold og menneskerettigheter

Lik lønn for lik innsats

 • Ansatte får en kombinasjon av fastlønn og resultatlønn. Fastlønn er relativt lik i hele firmaet, kvinnelige ansatte ligger et lite hakk over snittet. 
 • Resultatlønn er likt for alle, bestemmes av innsatsen du legger ned. Vi har delt bloggposter om dette i sosiale medier.
 • Tilbud om eierskap - alle heltidsansatte får tilbud om å kjøpe seg inn i selskapet, ingen forskjellsbehandling og likt for alle uavhengig av rolle/stilling.

Forfremmelse og utviklingsmuligheter

Gode muligheter for å få og ta ansvar uavhengig av kjønn/alder/etnisitet/legning.

 • Dette er tydelig i at vi har en forhøyet andel kvinner i ledende roller i selskapet sett i forhold til arbeidsstokken generelt.
 • Dette for å sikre at ledelsen reflekterer det generelle målet for selskapet

Tilrettelegging

Selskapet utviser en raus holdning for ansatte i ulike livssituasjoner. 

 • Dette synliggjøres gjennom å tilby permisjoner, fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor m.m.

Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Fleksibilitet og tillit i hverdagen

 • De ansatte står fritt til å styre egen arbeidshverdag, uttak av ferie m.m. for å kunne tilpasse jobb til familieliv. 
 • Der det er møter utenom normal arbeidstid tilrettelegger vi ved å ikke kreve deltakelse, samt å tilby mulighet for å delta virtuelt så langt det er mulig.
 • Vi har arrangert egne familiedager, der de ansatte og deres familier inviteres enten på kontoret eller på en ekstern lokasjon.

4. Åpenhetsloven

Systek skal utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en årlig redegjørelse for vurderingene. Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Rapporten omfatter Systeks redegjørelser for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2022.

Les rapport etter åpenhetsloven i sin helhet

Rapport etter åpenhetsloven.pdf